Nội dung có trong Tag : Rough Crafts

Iron Guerrilla – Rough Crafts

Trong tất cả các quốc gia ở Châu Á, Nhật Bản có một tiểu sử cao nhất về lĩnh vực độ xe, thậm chí các mẫu độ của SR400 gần như xuất phát từ quốc gia này.Gần đây một vài quốc giá khác ngoài Nhật Bản cũng đang được báo …

Xem chi tiết »

Stealth Bullet – Rough Crafts

Chiếc Stealth Bullet được xây dựng bởi Winston Yeh – Rough Crafts dựa trên chiếc Harley-Davidson  Sporter model 2008.Và chiếc Stealth Bullet này đã đem chiếc cúp danh giá lớp Modified Harley-Davidson ở AMD World Championship về cho Yeh ngay lần đầu tiên nó tham dự. Chiếc Sporter được chuyển đổi …

Xem chi tiết »