Xe Đạp

Xe đạp điện Mando Footloose IM – Mark Sanders

Sau khi ra mắt rất thành công của Mando Footloose G1 (xe đạp điện không dây xích ) vào năm 2012.Mark Sanders ở Đức tiếp tục cải tiến thêm nhiều công nghệ cho mẫu xe mới dựa trên nền tảng của Mando Footloose G1. Vào ngày 18 tháng 5 năm …

Xem chi tiết »