Nội dung có trong Tag : Café Racer Dreams

BMW R69S 1969 CRD#50 – Cafe Racer Dreams

Cafe Racer Dreams là một trong những cơ sở độ xe máy cho ra nhiều mẫu mã nhất, hơn 50 mẫu độ đã ra khỏi cơ sở độ ở Tây Ban Nha này. Chiếc trong ảnh là mẫu thứ 50 lăn bánh ra khỏi cửa hàng của Cafe Racer Dreams …

Xem chi tiết »