Pin Magnesium – sự đột phá về công nghệ của Toyota có thể là sự thay thế cho công nghệ pin Lithium hiện tại

Các kỹ sư của Viện Nghiên cứu Toyota Bắc Mỹ (TRINA)  đã thử nghiệm sử dụng magiê trong pin sạc. Magnesium sẽ thay thế lithium như là một lựa chọn an toàn hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn cho pin phục vụ cho nhiều lĩnh vực từ điện thoại di động đến ôtô.

Magnesium được đánh giá là một vật liệu tiềm năng thay thế cho pin lithium trong tương lai. Lithium không ổn định trong không khí và rất dễ cháy nổ, do đó, để làm cho pin lithium-ion an toàn hơn, các nhà sản xuất pin phải giảm lượng ion và lithium được nhúng vào que than chì. Do phải giảm mật độ kim loại trong pin nên năng lượng mà pin lithium có thể lưu trữ sẽ bị hạn chế. Để tăng mật độ kim loại, các kỹ sư đã làm ra hỗn hợp lithium và than chì dưới hình dạng của các tế bào, nhưng sự cân bằng của hỗn hợp trên là rất phức tạp.

Các kỹ sư của Toyota khám phá ra rằng Magiê rất ổn định trong không khí và có mật đọ dày đặc hơn và chứa nhiều năng lượng hơn là lithium. Vấn đề là, việc tạo ra một chất điện phân không làm giảm lượng magiê quá trình dịch chuyển ion gặp rất nhiều khó khăn cho đến khi họ khám phá ra ra các phân tử hydro là câu trả lời cho các khó khan trên.

Kỹ sư hóa học Rana Mohtadi của Toyota trong một lần vô tình nghe được các kỹ sư đồng nghiệp thảo luận về chất điện phân cho pin Magnesium, cô nhận thấy rằng những tính chất mang năng của phân tử Hydro mà cô đang nghiên cứu sẽ hỗ trợ tốt cho pin Magnesium.  Và Toyota đã thành lập một nhóm nghiên cứu về dự án đặt biệt này dưới sự quả lý của Paul Fanson tại trung tâm TRINA.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một bài báo trình bày về khám phá này, được xuất bản trong tạp chí Angewandte Chemie International Edition. Họ hy vọng rằng các nhà nghiên cứu khác bên ngoài Toyota có thể sử dụng vật liệu và thúc đẩy sự phát triển của các loại pin dựa trên magiê. Sẽ còn rất nhiều thử thách nữa trước khi pin Magnesium có thể ứng dụng vào điện thoại thông minh.Các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải 20 năm nữa pin Magnesium mới được sản xuất đại trà rộng rãi.

Chất điện dung là vấn đề khó khăn nhất đối với pin Magnesium, nhưng các nhà khoa học của Toyota  khám phá ra và mở ra một tương lai mới cho ngành công nghiệp năng lượng.

Video Toyota magnesium Battery :

sưu tầm | nguồn & photo Toyota